Wednesday, 16 December 2009

Buku Yang Perlu Dimiliki

Dari Blog : http://matlamat-akhirat.blogspot.com/


Oleh:
Al-Ustadh Sa'id Hawwa

Terjemahan:
Al-Ustadh Mohd. Akhir Hj Yaacob (UKM)Terjemahan dari kitab asal bertajuk

Jundullah: Thaqaafatan wa Akhlaaqan di bawah bab Al-Jihaad Fii Sabilillah Duuna Khaufin Min Laumi Al-Laaimiina

Diterbitkan oleh:

DEWAN PUSTAKA FAJAR (DPF)


DAFTAR KANDUNGAN

MUQODDIMAH
Cabaran & Tentangan
Mujahid Memerlukan Ilmu & Iman
Kewajipan JIhad & Al-amr bil Ma'ruf wa Al-Nahyu 'anil Munkar
Jihad Hati Martabat Paling Rendah
Pengertian Sebenar Jihad Hati
Jihad Hati Perlu Ada Batasnya
Kesimpulan - Pembahagian Jihad

BAB PERTAMA
JIHAD DENGAN LISAN
Cara-cara Jihad Dengan Lisan
Menyebarkan Buku Islam
Majalah, Suratkhabar Dan Pamplet
Syarahan Dan Pengajian Umum Di Masjid Atau Di Rumah
Da'wah Secara Individu, Ziarah, Kunjungan Dan Majlis Ilmu
BAB KEDUA
JIHAD PENDIDIKAN (TA'LIM)
Cara-cara Jihad Ta'lim
Mengadakan kursus
Mengulangkaji atau membaca
Membuka sekolah-sekolah agama
Mengadakan halaqah mengajar di masjid
Mengadakan rehlah (perkelahan) dan khemah kerja
Mengadakan kelab-kelab keilmuan Islam
Mengajar di sekolah-sekolah

BAB KETIGA
JIHAD DENGAN TANGAN DAN DIRI
Jihad Dengan Diri Di Dalam Negara Islam
Jihad Dengan Diri Dan Tangan Ke Atas Negara Musuh

BAB KEEMPAT
JIHAD POLITIK (SIYASI)
Jihad Politik Dalam Negara Islam Yang 'Adil
Jihad Politik Dalam Negara Islam Yang Menyeleweng
Jihad Politik Dalam Negara Kafir


BAB KELIMA
JIHAD HARTA (AL-MAL)


PENUTUP (KHOTIMAH)

--

RINGKASAN KATA PENGANTAR PENERBIT
Buku ini merupakan jilid keempat dan terakhir dari buku asal bertajuk "JUNDULLAH: Thaqafatan Wa Akhlaqan" karangan Al-Syeikh Sa'id Hawwa.


Beberapa buku lain berkenaan Jihad:
Jihad Dalam Islam (S. Abul A'la Maududi)
Risalah Jihad (Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna)
Jihad Fi Sabilillah (Al-Syahid Sayyid Qutb)
Jihad Dalam Islam ('Abdul Hameed Siddiqi)
Selain daripada buku-buku diatas masih terdapat banyak tulisan-tulisan berkenaan Jihad masih dalam bahasa 'Arab, Inggeris, Urdu, Parsi dan lain. (Saya memandang bahawa banyak usaha penterjemahan perlu dilakukan agar mutiara-mutiara ilmu kebijaksaan ini dapat dini'mati oleh masyarakat yang hanya memahami bahasa Melayu.)


Rabi'ul-Awwal 1406
Novemver 1985
Shah Alam, Selangor.